Så här väljer du rätt

Avloppssystem

Det finns många olika avloppslösningar på marknaden. Det kan vara svårt att veta vad som passar hos dig. Här kan du läsa om några vanliga lösningar och vad man bör tänka på vid val av avloppssystem. Har du frågor, tveka inte att kontakta Conclean eller din lokala återförsäljare.

Man kan dela in lösningar för enskilt avlopp i tre huvudgrupper:
· Sluten tank
· Infiltration och markbädd
· Minireningsverk

Vilket alternativ som passar bäst i det enskilda fallet avgörs dels av markförhållanden, dels vilka krav kommunen ställer för avloppslösningar i aktuellt område. Rådgör därför alltid med kommunen i samband med projektering.

Viktigt att tänka på

Hög eller normal skyddsnivå

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar ska alla enskilda avlopp uppfylla kraven för normal eller hög skyddsnivå. Vi har flera lösningar för såväl normal som hög skyddsnivå. Kontakta din kommun för information om vilken skyddsnivå som gäller i ditt område.

Tomtgenomgång / Jordanalys

Varje tomt är unik när det gäller berggrund och nivån på grundvattnet. Det är därför viktigt att du gör en noggrann genomgång av din tomt innan du väljer avloppssystem. Ibland kan det vara nödvändigt att även genomföra en jordanalys. Kontakta miljökontoret i din kommun för hjälp med analys.

Intresserad?

Skicka in en offertförfrågan

Några vanliga avloppslösningar

Minireningsverk Conclean Graf

Minireningsverk renar alla typer av avloppsvatten, och passar områden som kräver hög skyddsnivå. Systemet bygger på SBR-tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg. Vårt minireningsverk är mycket driftsäkert tack vare så kallad mammutpumpning där systemet drivs med en luftpump – i minireningsverket finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. Dock ska ett minireningsverk servas regelbundet. Läs mer om minireningsverk.

Illustration: Minireningsverk Conclean Graf

Conclean Argo Kompakt markbädd

Conclean Argo kompakta markbädd är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Conclean Argo kompakt markbädd placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell infiltration/markbädd. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Läs mer om Argo kompakt markbädd.

Illustration: Conclean Argo Kompakt markbädd utan pumpbrunn

Illustration: Conclean Argo Kompakt markbädd med pumpbrunn

Conclean Argo BDT

Conclean Argo BDT är slamavskiljare och infiltration i ett, en unik produkt som tar hand om hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Conclean Argo BDT innehåller en sedimentringstank där vattnet separeras från fasta partiklar och sedan skickas vidare in i en bädd med biofilter som renar vattnet. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Läs mer om Argo BDT.

Illustration: Conclean Argo BDT

Illustration: Conclean Argo BDT / sluten tank

Sluten tank

En sluten tank används till enskilda avlopp i områden där det är förbjudet att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp. Avloppsvattnet leds genom rör ut till den slutna tanken som sedan töms med jämna mellanrum. Slutna tankar passar både permanent boende och sommarboende. Läs mer om sluten tank.

Illustration: Conclean Sluten tank

Infiltration och markbädd

Enskild avloppsrening med infiltration eller markbädd innebär att det renade avloppsvattnet antingen tas upp av grundvattnet (infiltration) efter att det först passerat infiltrationsbädden eller att det leds till t ex ett öppet vattendrag efter att det renats i en markbädd.

I områden med normal skyddsnivå används vanligast en slamavskiljare i kombination med en infiltrationsbädd. Vid hög skyddsnivå krävs en tät markbädd med efterföljande fosforfälla. Det vanligaste alternativet vid hög skyddsnivå är dock ett minireningsverk. Läs mer om infiltrationsbädd och markbädd.
infiltrationsbädd

Illustration: Klassisk infiltrationsbädd med Conclean Graf slamavskiljare

slamavskiljare-provtagningsbrunn

Illustration: Exempel på markbädd med Conclean Graf slamavskiljare och provtagningsbrunn

Fler exempel på lösningar för infiltration och markbädd

Här följer några fler exempel på lösningar där man använder sig av infiltration och markbädd. Vid krav på hög skyddsnivå kan till exempel tät markbädd användas i kombination med fosforfälla. Rådgör alltid med din kommun vid val av lämplig lösning.

Upphöjd infiltrationsbädd med pumpbrunn och slamavskiljare

upphojd-markb

Infiltrationsbädd med kompaktinfiltration (biomoduler)

Infiltration med tät markbädd, slamavskiljare och provtagningsbrunn

Infiltration med tät markbädd och kompaktinfiltration (biomoduler) samt slamavskiljare

Infiltration med tät markbädd, slamavskiljare, fosforfälla och provtagningsbrunn

Kombination av sluten tank för KL och infiltration för BDT

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter att använda webbplatsen accepterar du samtidigt att cookies används. Mer information