Conclean ARGO kompakt markbädd

Conclean Argo kompakta markbädd är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Conclean Argo placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell infiltration/markbädd.

Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd.

Vid extra höga krav på fosforrening kan en kemdoseringsenhet installeras. Den doserar flockningsmedel i ledningen mellan huset och slamavskiljaren, och gör så att fosforn binds i ett så kallat kemslam som stannar i slamavskiljaren.

Conclean Argo kompakt markbädd finns med kapacitet för ett eller flera hushåll och är certifierad enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Självklart uppfyller den alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige. Conclean Argo kompakt markbädd säljs vanligtvis komplett med Conclean Argo slamavskiljare, men Conclean Argo kompakt markbäddsreaktor kan också köpas för att ansluta till befintlig slamavskiljare. Det viktiga är dock att slamavskiljaren är certifierad enligt EN 12566-1 och har slamflyktsfilter.

 

Upptäck alla fördelar med Conclean ARGO kompakt markbädd:

 • Behöver ingen el för att fungera.
 • Liten storlek. Det finns en anledning till att vi kallar den kompakt markbädd!
 • Mindre grävning. Det behövs inte grävas om, som vid installation av en vanlig markbädd.
 • Eftersom den är liten är den också enkel att transportera.
 • Enkel att installera. Kan kopplas på befintlig trekammarbrunn eller slamavskiljare och startas upp inom 24 h.
 • Inga störande ljud under drift.
 • Avger ingen lukt.
 • Hållbar. Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD, skyddad mot strålning. Inga rörliga delar som riskerar att gå sönder.
 • Med hjälp av kemdoseringsenheten kan fosfor renas till de högsta nivåerna.
 • Testad enligt EN 12566-3.
 • CE-certifierad enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Lever upp till alla de svenska krav som idag ställs på enskilt avlopp.
 • Två års garanti.
Argo kompakt markbädd

Mer information

Läs broschyren eller besök vår Dokumentbank.

Val av avloppssystem

Du kan läsa mer om hur du väljer rätt avloppslösning under Val av avloppssystem.

Offertförfrågan

Välkommen med din offertförfrågan.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter att använda webbplatsen accepterar du samtidigt att cookies används. Mer information