Enskilt avlopp, minireningsverk

Slutna tankar, slamavskiljare, infiltration och markbädd, brunnar och reningsverk

Vårt kompletta sortiment för enskilt avlopp innefattar lågbyggda tankar 1-5 m3, normalbyggda tankar 2-6,5 m3, Minireningsverk i storlekar från 1 till 300 hushåll samt kompletta infiltrationspaket med slamavskiljare. Även större tankar kan beställas vid behov.

I vår katalog kan du läsa mer om enskilt avlopp, minireningsverk och se alla våra andra produkter. Katalogen finns att ladda ner på vår hemsida. Du kan även beställa katalogen genom att skicka ett mail till info@conclean.se, glöm inte att ange namn och adress.

Conclean på Facebook

Informationsfilm om reningsverk

PREMIÄR FÖR CONCLEANS NYA BROSCHYR

SNART LANSERAS ÄVEN VÅR NYA HEMSIDA.
Tills dess, välkommen att besöka den nuvarande hemsidan!
LÄS BROSCHYREN

Conclean